سطح عضویت تغییر

شما سطح کلام امامیه سطح 3 - سال سوم را انتخاب کرده اید.

قیمت برای اعضا

100.00€

می باشد

کلام 5 – معاد (استاد شاهچراغ)
انسان شناسی
امام شناسی 2 – امامت خاصه
روش تدریس
مهارت مناظره
مسائل جدید کلامی 1 و 2 (کلام امامیه)
روش تحقیق تخصصی
واحد آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)
عربی معاصر
معادشناسی
امام شناسی 3 (موعودشناسی)
قواعد فلسفی
انسان شناسی
امام شناسی1 (امامت عامه)
پیامبرشناسی2 (نبوت خاصه)
معاد (کلام 5) (استاد رضایی)
اعتبارسنجی احادیث امامیه
ولایت فقیه
اطلاعات اکانت حساب کاربری دارید؟ ورود
خالی بگذارید