سطح عضویت تغییر

شما سطح کلام امامیه سطح 3 - سال اول را انتخاب کرده اید.

قیمت برای اعضا

100.00€

می باشد

معرفت شناسی (کلام امامیه)
حکمت اسلامی 1 (کلام امامیه)
کلام 1 – توحید (کلام امامیه)
خداشناسی (کلام 2) – عدل
روش تحقیق عمومی
واحد آموزش مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)
معرفت الله (مبدأشناسی1)
مبانی و قواعد کلامی
اعتبارسنجی احادیث امامیه
حکمت اسلامی1
خداشناسی- توحید (کلام1)
کتابشناسی احادیث اعتقادی
معرفت شناسی
فرق و مذاهب کلامی (کلام امامیه)
کلیات و تاریخ علم کلام (کلام امامیه)
اطلاعات اکانت حساب کاربری دارید؟ ورود
خالی بگذارید