2 نظر

  1. از زحمات شما سپاسگزارم

  2. 2 اسفند 1399

    از بانیان این جلسات صمیمانه تشکر می کنم
    خداوند اموات شما را مورد غفران خویش قرار دهد