نمایش 1-10 از 17 نتیجه

تاکید رئیس قطب تعمیق ایمان دینی دفتر تبلیغات بر خشکاندن بسترهای زمینه‌ساز معنویت‌های نوظهور

20 شهریور 1399
0

جریان تصوف انحرافی فرقه ای، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در شکل گیری این ذهنیت جامعه ایرانی ما و گرایش به سمت این نوع عرفان ها است که باید به این نوع عوامل و عناصر توجه کرد؛ در جامعه ما (چه در شکل قدیم و چه جدید) از شریعت، دین و بنیادهای معرفت دینی تفسیری ارائه می کنیم که این تفسیرها زمینه های پذیرش جامعه دینی را فراهم می کند.